۳جوان ۱۵ساله به جرم بمب گذاری در کنسرت ابی در جشن فستیوال فرهنگی در مرکز شهر استکهلم دستگیر شدند

این سه جوان که هنوز نام و ملیت انها منتشر نشده است متهم هستند که کیف انفجاری را در تاریخ ۲۱اگوستی در مرکز شهراستکهلم در نزدیکی ساختمان اپرا قرار داده بودند واگر منفجر میشد، تعدادی هزاران نفر که در این فستیوال و جشن سالانه فرهنگی شرکت کرده بودند، جانشان به خطر میافتاد که خوشبختانه زودتر از انفجار توسط مقامات امنیتی سوئد کشف شد.

یکی از این جوانان همچنان در بازداشت است و دو نفر دیگر علیرغم مشکوک بودن به انها فعلا ازاد شده اند. تکس تلویزیون سوئد