۴۰٪معادن تعطیل و بخش دیگر فعال هم ناتوان و نیمه جان است

شکوری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی رژیم از تعطیلی ۴۰ درصد معادن کشور و همچنین نیمه جان بودن بخش فعال خبر داد. 

وی گفت: عدم پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه وعدم اجرای صحیح نرم‌افزار حقوق دولتی معادن که سال‌هاست در وزارت خانه بلاتکلیف است از مهمترین مشکلات صنایع معدنی با دولت است. یکی از مشکلات اصلی ما عدم شفافیت در اجرای طرح کاداستر است.  حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود باید ۲۵ درصدش صرف توسعه معادن و روستاها‌یی که در نزدیکی معادن قرار دارد شود اما این حقوق دولتی به عنوان کسری بودجه دولت در نظر گرفته و به عنوان منبع درآمد دولت دیده می‌شود و به جای اینکه صرف توسعه معادن شود خرج دولت و کسری بودجه می‌شود.  

شکوری گفت: ۴۰ درصد معادن کشور تعطیل است و آن بخش فعال هم با افزایش تحریم‌ها نیمه جان است و با تمام توان کار نمی‌کند. ایلنا