۵۲۴ جـوان ایرانـی افتـرا و شیطـان‌سازی علیه مجـاهدین را محکـوم می‌کنند

سازمان مجاهدین خلق ایران ضمن انتشاراسامی ۵۲۴ جوان آزاده ایرانی درانتقاد به فیلم فستیوال به اصطلاح ’’مستند’’، ’’کودکان کمپ اشرف” درجهت سرپوش گذاشتن دربهره برداری نیروهای امنیتی رژیم ازکودکان سرباززیر ۱۵ سال لااقل در۹ استان کشور درقیام های ۱۴۰۱،بیانیه این جوانان رانشر می دهد .این بیانیه درآبان ۱۴۰۰ ”فستیوال” دروغ های زنجیره ای یک خبرنگاربسیجی درباره ”کودکان اشرف” را فاش کرده است .

این جوانان دربیانیه چنین می نویسند:

”ما نمی‌خواهیم نسبت به این دستکاری و تحریف عمدی حقایق بی‌تفاوت باشیم. مقاومت ایران، اشرفی‌ها و به‌ویژه زنان و مردان جوان در اشرف، الهام‌بخش هزاران هزار جوان در ایران هستند که موتور محرک قیام‌های مدنی می‌باشند و بیش از پیش خود را در چارچوب کانون‌های شورشی سازماندهی می‌کنند. ما با محافظت از اشرف و اشرفیان در برابر توطئه‌های سیاسی و تروریستی دشمن، از جوانان شجاع و قیام‌آفرینان درایران حمایت می‌کنیم.

این تعهد ما به ایران آزاد است و تحقق آن آرزوی بزرگ ماست.”

ادامه مطلب رادرسایت همبستگی ملی بخوانید:

https://www.hambastegimeli.com/111790_-