۹۱مین جلسه دادگاه جلاد حمید نوری

امروز سه شنبه ۳ماه می، ۹۱مین جلسه دادگاه جلاد حمید نوری در استکهلم برگزارشد. در جلسه امروز وکیل جلاد حمید نوری با به زیر علامت سوال بردن خود دادگاه و اینکه این دادگاه صلاحیت بررسی جرمی که نه در سوئد اتفاق افتاده و نه به اینجا ربطی دارد، سعی کرد این دادگاه را بی اعتبار کند. وی سپس مدعی شد که کارهای بسیار زیادی دادستان باید میکرده است که انجام نداده است و در نتیجه حالا موکل وی باید جرمش را پس بدهد!!!!. حتی فتوای خمینی را هم زیر علامت سوال برد و گفت این یک نامه بوده است و میگویند احمد خمینی انرا نوشته است.

در مجموع تمامی روز وکیل این جنایتکار سعی کرد هم شهادت های داده شده در دادگاه را زیر علامت سوال ببرد و هم شاکیان و شاهدان را هم همگی منتسب به نیروهای سیاسی خواند که میخواهند با بدنام کردن این جلاد انتقام خود را از جمهوری اسلامی بگیرند.!!!!