۹ نفر طی چند ساعت در شیراز به دار اویخته شدند

رژیم اخوندها امروز سه شنبه ۲۷ فروردین ۹ نفر را در شیراز به داراویخت.

در همین رابطه خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات گزارش داد ۶ تن از آنان (در دو دسته چهار و دو نفره)در ملأعام و سه تن دیگر نیز در زندان مخوف عادل آباد شیراز اعدام شدند. (خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات-۲۷فروردین).

ایران کشوری است که بیشترین میزان اعدامها، در مقایسه با جمعیت،  صورت میگیرد.