11 زندانی در قزل حصار و یک زندانی در ساوه حلق اویز شدند

بر اساس گزارشهای دریافتی حلادهای رژیم ضد بشری حاکم بر ایران 11 زندانی را سحرگاه روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، در زندان قزل حصار به دار اویختند.

این 11 نفر به جرم خرید وفروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

این گزارش اسامی چهار نفر از اعدام شدگان را فخر الدین بشارتی، علی قبادی، جعفر تمامی و صلاح الدین قیاسی اعلام کرده است.

تا کنون رسانه های رسمی یا قوه قضائیه در این مورد اطلاعاتی منتشر نکرده اند.

این گزارش همچنین میافزاید که فردی که با نام کوتاه ا،س، معرفی شده است روز گذشته 26 اردیبهشت در سمنان به جرم قتل اعدام شده است.

بدین ترتیب تعداد اعدام شدگان از اغاز سال میلادی تا کنون به حداقل به 267 نفر افزایش یافته است.