12 زنداني از جمله دو تن که به هنگام دستگيري نوجوان بودند اعدام شدند

رژیم جنایت پیشه اخوندی 12 نفر را در در زندانهای مختلف کشور به دار اویخت. دو نفر از اعدام شدگان هنگام دستگیری نو جوان بودند.

بنا بر اخبار رسیده در  روز 16 ابان احمد جنگجو كه در هنگام دستگيري يك نوجوان 15ساله بود، همراه با يك زنداني ديگر به نام اسماعيل محمودي در زندان مركزي بندر عباس به دار آويخته شد.

دو روز پيش از آن احمد سيف پناهي پس از تحمل هشت سال حبس در زندان سنندج به دار آويخته شد. او نيز در هنگام دستگيري 16سال بيشتر نداشت.

در روز  15 آبان 5 زنداني ديگر نيز به طور جمعي در زندان جيرفت به دار آويخته شدند، و

و  روزهاي 7تا 12 آبان  چهار زنداني  در ساري، سمنان و اروميه اعدام شدند.

بدين ترتيب شمار اعدامهاي ثبت شده پس از نمايش انتخابات رياست جمهوري دست كم به 320تن بالغ مي‌شود.