32 پلیس در ناارامی های هوسبی در استکهلم زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری  ت ت، در ناارامیهای نیمه شب جمعه در منطقه  عمداتا خارجی نشین “هوس بی” در شمال غربی استکهلم  به وقوع پیوست حد اقل 32 پلیس زخمی شدند.

این درگیری ها زمانی به وقوع پیوست که یگ گروه از جوانانی که چهره خود را پوشانده بودند اقدام به اتش زدن چند اتوموبیل کرده بودند.

میکا اسکلینن، یک سخنگوی پلیس، میگوید این شدیدترین درگیری بوده است که تا کنون اتفاق افتاده.  اتش زدن اتومبیلها یک نوع کمین گذاری به هدف درگیری با پلیس بوده است.

منطقه هوسبی و چند منطقه خارجی نشین دیگردر حاشیه  استکهلم  طی چند هفته اخیر شاهد ناارامیهای گسترده ای بوده است.

این درگیری‌ها چند روز پس از کشته شدن یک مرد ۶٩ ساله توسط پلیس، از عصر روز یکشنبه، ۱۹ ماه مه آغاز شده است.