افشاگری

انجمن(بنیاد) هابیلیان شعبه ای از وزارت اطلاعات رژیم آخوندی ایران

انجمن(بنیاد) هابیلیان شعبه ای از وزارت اطلاعات رژیم آخوندی ایران

اخبار, افشاگری سپتامبر 23, 2022 ساعت 20:40

ناظران و کارشناسان مسائل سیاسی ایران از یک طرف و از طرف دیگر اظهارات مستند مسئولین انجمن هابیلیان نشان میدهد که این انجمن، بخشی از دستگاه جاسوسی و ترور وزارت اطلاعات حکومت مذهبی فاشیستی حاکم بر ایران است. هدف از تاسیس این انجمن، شیطان سازي عليه مخالفین و بویژه مجاهدینادامه

درخواست سه سناتور برای تحقیق در مورد روابط “نایاک” با رژیم

درخواست سه سناتور برای تحقیق در مورد روابط “نایاک” با رژیم

اخبار, افشاگری ژانویه 15, 2020 ساعت 17:33

سه سناتور جمهوریخواه در نامه ای به وزیر دادگستری آمریکادرخواست کردند که درباره فعالیت های شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به “نایاک” «مشکوک به لابی برای جمهوری اسلامی است»، تحقیق کند. اتور تام کاتن در بیانیه ای که سه شنبه ۲۴ دی منتشر کرد، نوشت، این نامه که به امضایادامه