فعالیتها

شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار دخالت کمیساریای عالی پناهندگی شدند

شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار دخالت کمیساریای عالی پناهندگی شدند

فعالیتها آگوست 4, 2012 ساعت 15:38

روز جمعه یک گروه از ایرانیان مقیم سوئد در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد در استکهلم جمع شدند تا وضعیت جدی اشرف را مورد توجه قرار دهند و همچنین از کمیساری عالی پناهندگان خواستند تا موقیعیت جمعی ساکنان اشرف را به عنوان پناهندگان سیاسی به رسمیت بشناسد.ادامه