فعالیتها

تظاهرات علیه حمله موشکی به کمپ لیبرتی در استکهلم

تظاهرات علیه حمله موشکی به کمپ لیبرتی در استکهلم

فعالیتها فوریه 12, 2013 ساعت 15:36

روز شنبه ۹ فوریه ویکشنبه ۱۰ فوریه ایرانیان تبعیدی و هواداران و بستگان ساکنان کمپ لیبرتی با شرکت در تظاهراتی که از طرف اتحاد انجمنها برای ایران در اعتراض به حمله موشکی به ساکنان بی دفاع کمپ لیبرتی ترتیب یافته بود شرکت کردند. روز شنبه کمپ لیبرتی مورد اثابت حدادامه

شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار دخالت کمیساریای عالی پناهندگی شدند

شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار دخالت کمیساریای عالی پناهندگی شدند

فعالیتها آگوست 4, 2012 ساعت 15:38

روز جمعه یک گروه از ایرانیان مقیم سوئد در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد در استکهلم جمع شدند تا وضعیت جدی اشرف را مورد توجه قرار دهند و همچنین از کمیساری عالی پناهندگان خواستند تا موقیعیت جمعی ساکنان اشرف را به عنوان پناهندگان سیاسی به رسمیت بشناسد.ادامه