ایران

گرگان درلباس میش 

گرگان درلباس میش 

ایران سرزمینی درخاورمیانه بیش از۱۲۰ سال دراسارت استعماروایادی شان دوره هایی راازقیام ها ی بی نتیجه وقحطی های بزرگ وکوچک استعمار وقراردادهای سن پترزبورگی وتصاحب ایران…گذرانده است. واین بارنیز… به گفته  زنده یاد احمد کسروی :”بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند، شوربخت تر ازآن ملتی که نخواهد تاریخ کشورشادامه

چرارژیم ولایت فقیه دربلوچستان دست به اعدام های گسترده می زند؟

چرارژیم ولایت فقیه دربلوچستان دست به اعدام های گسترده می زند؟

افزایش اعدام ها در سرکوب های وحشیانه علیه قیام مردم درشرایطی رخ می دهد که دنیا وشورای حقوق بشربا تشکیل کمیته حقیقت یاب نقض حقوق بشرتوسط رژیم ایران رامحکوم می کنند. رژیم ایران در دوهفته اخیر زندانیان بلوچ بسیاری را اعدام کرده است .۹آذرماه یک زندانی بلوچ پس از۵ سالادامه

تیم ملی ایران درکف خیابان های ایران 

تیم ملی ایران درکف خیابان های ایران 

اخبار, اعتراضات مردمی, اعدامها, ایران نوامبر 26, 2022 ساعت 21:15

تیم فوتبالی که شماری ازاعضایش اعدام شدند. زمانی که فوتبال در بندرعباس مثل همه جای ایران عشق اول و آخر جوانان بود.جوانانی که هرگز گمان نمی بردند چند سال بعد و در نظامی که بنام آخوندی تیرباران شوند.  میانگین سنی شان زمان اعدام ۲۰سال بود. اسامی این عزیزان را چندادامه

گزارش دفترکمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل

گزارش دفترکمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل

اخبار, ایران, حقوق بشر نوامبر 22, 2022 ساعت 22:52

  دفترکمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل وضعیت  سرکوب اعتراضات در ایران را با بیش از۳۰۰ کشته را بحرانی دانسته است.درگزارش آمده است که فقدان پاسخگویی درمورد نقض فاحش حقوق بشردرایران همچنان ادامه دارد وعامل افزایش نارضایتی هاست . درگزارش اشاره به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر ازجمله بیش از۴۰ کودکادامه

بیماری مزمن در وزارت خارجه آمریکا:

بیماری مزمن در وزارت خارجه آمریکا:

«ژست حسن نیت برای ملاها» ! کنش و واکنش سیاسی و موضع گیری بین دولت ها و تایید و تکذیب موضوعی از جانب سخنگوها امری رایج در دنیای سیاست است اما تبدیل این کنش و واکنش به یک وسیله باج دهی و باج گیری دیگر امری تنفر بر انگیز استادامه

درایران آخوندزده، تیم ملی فوتبال نداریم

درایران آخوندزده، تیم ملی فوتبال نداریم

اخبار, ایران, دیدگاها نوامبر 15, 2022 ساعت 17:10

جمشیدپیمان، ــ در این یادداشت فوتبالیست ها و ورزشکارانی که در تیم های مختلف، به هر شکل و شیوه مخالفتشان را با جمهوری اسلامی نشان می دهند، مورد نظر من نیستند. آنها صف خود را از ورزشکاران چاکر و دست بوس و متملق جدا کرده اند و مورد احترام وادامه

یک روزمانده به سالگرد آبان خونین ۲۴-۲۷ وفراخوان فتح تهران

یک روزمانده به سالگرد آبان خونین ۲۴-۲۷ وفراخوان فتح تهران

اخبار, اعتراضات مردمی, ایران نوامبر 14, 2022 ساعت 21:30

همزمان با فراخوان های سالگرد سراسری آبان خونین برای فتح تهران به مدت سه روز از۲۴ تا ۲۷، درخیابان ها  اعتراضات و اعتصابات وخیزش ها درشهرهای ایران ادامه دارد. تهران  دانش‌آموزان انقلابی تهران یک روز پیش از فراخوان سراسری باز هم در خیابان با شعار:.  ”هر یه نفر کشته شهادامه