Post Tagged with: "آلبانی"

پخش زنده 36مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

پخش زنده 36مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

دادگاه جلاد نوری نوامبر 11, 2021 ساعت 11:56

امروز پنجشنبه 11 نوامبر در ادامه محالمه جلاد حمید نوری 36مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاهی در دورس (آلبانی) درحال انجام است مجید صاحب جم اتابکی از مجاهدین ساکن اشرف3 شهادت میدهد. رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند. گوش کنید.

ادامه محاکمه جلاد نوری در آلبانی فرصتی تاریخی برای اتحاد

ادامه محاکمه جلاد نوری در آلبانی فرصتی تاریخی برای اتحاد

دیدگاها, سخن روز نوامبر 9, 2021 ساعت 20:39

در ادامه محاکمه حمید نوری دادگاه استکهلم برای دو هفته به آلبانی نقل مکان داده است تا امکان استماع شهادت شماری از شاکیان پرونده گروهی از دادخواهان مستقر در اشرف 3 را فراهم کند. دادگاه حمید نوری به طوری رسمی از ماه آگوست آغاز شده و به مدت ۹ ماهادامه