Post Tagged with: "اخوند روحانی"

سخن روز: حجاب زنان آخرین سنگر رژیم اخوندی

سخن روز: حجاب زنان آخرین سنگر رژیم اخوندی

دیدگاها, سخن روز آوریل 23, 2015 ساعت 12:33

چند روز پس از انکه حسن روحانی گفته بود که از «دید اسلام جنس اول و دوم وجود ندارد»، اخوند موحدی کرمانی در واکنشی به این موضوع در اخرین نماز جمعه فروردین ماه در تهران، زنان را الگوی عفت دانسته و گفت : « باور کنید می‌شود کاری کرد که زنانادامه