Post Tagged with: "ارزش ریال"

ارزش ریال در حال سقوط

ارزش ریال در حال سقوط

اخبار نوامبر 28, 2014 ساعت 22:17

بنا بر گزارشهای رسانه های بینالمللی ارزش ریال ایران در حال سقوط است. رادیو بین المللی فرانسهدر این باره گزارش داد که«چند روز پس از پایان مذاکرات بدون توافق وین و همزمان با شکست طرح جمهوری اسلامی در اوپک، ارزش پول ایران در برابر طلا و ارزهای خارجی، همچنان درادامه