Post Tagged with: "ازاد"

غنچه قوامی در پی فشارهای بین‌المللی آزاد شد

غنچه قوامی در پی فشارهای بین‌المللی آزاد شد

اخبار, ایران, حقوق بشر نوامبر 23, 2014 ساعت 20:15

بر طبق گزارش رسیده غنچه قوامی، شهروند ایرانی-بریتانیایی که نزدیک به پنج ماه در ایران زندانی بود، با پرداخت مبلغ  صد میلیون تومان به عنوان وصیقه ازاد شده است. صاحبنظران معتقدند که ازادی وی بر اثر فشارهای بینالمللی به رژیم حاکم بر ایران صورت است.. روز گذشته سوسن مشتاقیان، مادرادامه