Post Tagged with: "اسرائیل"

سخن روز – سیاست جنگ افروزی رژیم ایران عامل اصلی بحران منطقه

سخن روز – سیاست جنگ افروزی رژیم ایران عامل اصلی بحران منطقه

دیدگاها, سخن روز اکتبر 17, 2014 ساعت 13:50

به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس ولی فقیه ارتجاع حاکم بر ایران، علی خامنه‌ای، روز پنج‌شنبه (۱۶ اکتبر برابر ۲۴ مهر) در دیدار با رمضان عبدالله، دبیرکل گروه “جهاد اسلامی” گفت: «جنگ با رژیم صهیونیستی، یک جنگِ سرنوشت است که باید تکلیف را نهایی کند و باید کاری کرد که دشمنادامه