Post Tagged with: "اصفهان، تهران"

حمله نیروهای سرکوبگر به تظاهرات اعتراضی به اسیدپاشی در تهران و اصفهان

حمله نیروهای سرکوبگر به تظاهرات اعتراضی به اسیدپاشی در تهران و اصفهان

اخبار, اعتراضات مردمی اکتبر 25, 2014 ساعت 20:09

بنا بر گزارشات رسیده از سوی شاهدان عینی روز شنبه سوم آبان، تجمعات اعتراضی به اسیدپاشی های اخیر، مورد حملات نیروهای سرکوبگر قرار گرفته و ب تعدادی از معترضان در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد بازداشت شده اند. چند شاهد عينی از اصفهان گزارش داده اند که از صبح شنبهادامه