Post Tagged with: "امروز، تجمع، شعار، خشم مردم"

ستمگر کیست و چرا باید راه بازتولید ستمگر بسته شود!

ستمگر کیست و چرا باید راه بازتولید ستمگر بسته شود!

دیدگاها نوامبر 5, 2022 ساعت 18:23

جمشید پیمان شعار «« مرگ بر ستمگر ، چه شاه باشه چه رهبر»» به بخشی از طرفداران نظام پادشاهی بسیار برخورده است! اما هنوز خودشان به روشنی نگفته اند چرا از طرح این شعار ناراحت و خشمناک اند؟ آنچه در زیر می خوانید فرازهایی از پیام محمدرضا شاه پهلوی درادامه

فیلم تظاهرات هزاران نفر از مردم اصفهان در اعتراض به اسید پاشی ها + لینک دانلود

فیلم تظاهرات هزاران نفر از مردم اصفهان در اعتراض به اسید پاشی ها + لینک دانلود

برای دانلود فیلم لطفا اینجا کلیک کنید (18 مگابایت) 4 دقیقه