Post Tagged with: "بازرسان"

خطوط قرمز خامنه‌ای در مذاکرات هسته ای و عدم اجازه ورود بازرسان به ایران

خطوط قرمز خامنه‌ای در مذاکرات هسته ای و عدم اجازه ورود بازرسان به ایران

اتمی, اخبار اکتبر 9, 2014 ساعت 13:00

ولی فقیه رژیم اخوندی حاکم بر ایران، علی خامنه‌ای، روز چهارشنبه، در آستانه مذاکرات هفته آینده وین مجدا روی خطوط قرمز رژیم ایران در این مذاکرات تأکید کرد. این خط قرمز  یازده ماده‌ای  را که باید پیش از امضای توافقنامه از سوی مذاکره کنندگان غربی پذیرفته شود، در سایت وی منتشرادامه