Post Tagged with: "بمب هسته ای"

اطلاعیه سازمان “بمب را متوقف کنید” در مورد همکاریهای تجاری- بازرگانی اروپا با رژیم و فراخوان به اعتراض

اطلاعیه سازمان “بمب را متوقف کنید” در مورد همکاریهای تجاری- بازرگانی اروپا با رژیم و فراخوان به اعتراض

اتمی, اخبار, اطلاعیه ها اکتبر 9, 2014 ساعت 14:44

سازمان “بمب را متوقف کنید” STOP THE BOMB، در مورد همکاریهای تجاری- بازرگانی اروپا با رژیم اطلاعیه مطبوعاتی صادر کرده که نسخه ای از ان برای اتحاد انجمنها برای ایران ازاد فرستاده شده است. این سازمان همچنین نامه ای را به اعضای شرکت کننده در کنفرانس لندن نوشته و خواستارادامه