Post Tagged with: "جنگ"

جمشید پیمان: یابد این شهر خسته بهبودی

جمشید پیمان: یابد این شهر خسته بهبودی

دیدگاها اکتبر 18, 2022 ساعت 12:58

خسته گشته گلوله از تکراردر خشابی که می‌شود خالیباتوم بی‌نواست شرمندهدر میان غرور پوشالی شهر پُر گشته از عفونتِ شرعنَبُوَد شهر، گشته گَندآبادعرصه را تنگ کرده بر پاکیاین ولیِّ فقیهِ بی بنیاد غُرغُری می‌کُنَد ولیِّ فقیهدر دلِ خود که از هراس پُر استگیج وُ مَنگ است وُ می‌زند غوطهدر سکوتشادامه

سخن روز – سیاست جنگ افروزی رژیم ایران عامل اصلی بحران منطقه

سخن روز – سیاست جنگ افروزی رژیم ایران عامل اصلی بحران منطقه

دیدگاها, سخن روز اکتبر 17, 2014 ساعت 13:50

به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس ولی فقیه ارتجاع حاکم بر ایران، علی خامنه‌ای، روز پنج‌شنبه (۱۶ اکتبر برابر ۲۴ مهر) در دیدار با رمضان عبدالله، دبیرکل گروه “جهاد اسلامی” گفت: «جنگ با رژیم صهیونیستی، یک جنگِ سرنوشت است که باید تکلیف را نهایی کند و باید کاری کرد که دشمنادامه