Post Tagged with: "حصر خانگی"

اخوند جنتی: چهار ادم عوضی میگویند رفع حصر

اخوند جنتی: چهار ادم عوضی میگویند رفع حصر

اخبار, حقوق بشر ژانویه 25, 2015 ساعت 00:19

اخوند احمد جنتی، دبير شورای نگهبان رژیم،  پيش از ظهر شنبه چهارم بهمن، با بيان اينکه «۲۲ بهمن روز تودهنی به کسانی است که از رفع حصر سخن می‌گويند»، گفته است: «آنهايی که می‌گويند حصر بايد شکسته شود به دنبال آن هستند تا فتنه‌گران دوباره بيرون آمده و فتنه‌انگيزی کنند.»ادامه