Post Tagged with: "حقوق بشر"

«قابله مرگ» ولقمه بزرگتر از دهان!

«قابله مرگ» ولقمه بزرگتر از دهان!

اخبار, دیدگاها اکتبر 22, 2023 ساعت 21:20

نعمت فیروزی خاورمیانه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نواحی مسکونی جهان، میزبان فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و دین‌های مختلف و همچنین دارای بخش اعظم ذخایر انرژی جهان بوده و هست. از همین رو این منطقه در طول تاریخ خود ذائقه استعمار را بسیار تحریک کرده است و شاهد جنگ‌های استعماری و توسعهادامه

ایران: روزانه دو اعدام  در ۳۰ روز گذشته

ایران: روزانه دو اعدام  در ۳۰ روز گذشته

اخبار, اعدامها, ایران اکتبر 19, 2023 ساعت 23:02

رژیم ایران با ۲۰ اعدام جدید در سه روز گذشته به موج اعدام های خود ادامه می دهد. رژیم در ۲۶ مهرماه ۱۰ زندانی را در یک اعدام دسته جمعی در زندان قزلحصار اعدام کرد. رژیم در همان روز یک زندانی از قومیت بلوچ ایرانی را نیز در زندان مرکزیادامه

جنگ نیابتی، و دیپلماسی انشاالله بز است!!

جنگ نیابتی، و دیپلماسی انشاالله بز است!!

اخبار, دیدگاها اکتبر 11, 2023 ساعت 19:33

نعمت فیروزی شوم ترین دستاورد بشر برای خودش و همه هستی پدیده جنگ است. جنگ همچون سیاهچاله هرچه در اطرافش هست را بدرون می بلعد. جنگ از طریق واسطه ها را جنگ نیابتی می نامند. تاریخچه جنگ های نیابتی تا قرون وسطا هم ردیابی شده است. برخی از دولت هایادامه

استقبال مقاومت ایران ازاعطای جایزه صلح نوبل به زندانی سیاسی خانم نرگس محمدی وواکنش های رژیم ملایان

استقبال مقاومت ایران ازاعطای جایزه صلح نوبل به زندانی سیاسی خانم نرگس محمدی وواکنش های رژیم ملایان

اخبار, اخبار مقاومت, جهان, حقوق بشر اکتبر 7, 2023 ساعت 13:14

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران ضمن استقبال از توجه کمیته نوبل به مبارزه زنان ایران برای آزادی و برابری وعلیه دیکتاتوری دینی و زن ستیزی حاکم برایران و اعطای جایزه صلح به زندانی سیاسی خانم نرگس محمدی  ، این انتخاب را اقدامی علیه فاشیسم مذهبی حاکم برایران دربیش ازادامه

آزادی، درس اول مدرسه

آزادی، درس اول مدرسه

اخبار, دیدگاها سپتامبر 23, 2023 ساعت 14:49

افسانه اسکویی  پیام خانم مریم _ رجوی به ‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳  درس اول، درس آزادی وپرداختن بهای آزادی است. درکلاس درس آقامعلم منتظر بود. نگاهی به چهره های پاک ومعصوم شاگردان انداخت. نفسش را که درسینه حبس کرده بود، بیرون داد. باعزمی راسخ ونگاهی متفکرانه وقلبی پراز عشق وامید بر تختهادامه

جلوه های قدرت بی قدرتان! 

جلوه های قدرت بی قدرتان! 

اخبار, دیدگاها سپتامبر 22, 2023 ساعت 16:37

نعمت فیروزی واسلاو هاول نویسنده معروف چک ونخستین رئیس جمهور این کشور پس از فروپاشی بلوک شرق، مفهومی را در ادبیات سیاسی بکار گرفت که مفهوم با محتوایی برای مردم تحت ستم است «قدرت بی‌قدرتان». او درمقاله ای با این عنوان سعی می‌کند نشان دهد که: یک نظام ایدئولوژیک پوسیدهادامه

سازمان ملل متحد پناهگاه دژخیم، عضوکمیته مرگ ابراهیم رئيسی

سازمان ملل متحد پناهگاه دژخیم، عضوکمیته مرگ ابراهیم رئيسی

اخبار, ایران, حقوق بشر سپتامبر 20, 2023 ساعت 17:54

روز سه شنبه ۱۹ سپتامبر تظاهرات ایرانیان درحالی دربرابر مقر ملل متحد برگزارمی شود که دژخیم وعضو کمیته مرگ ابراهیم رئیسی درسازمان ملل متحد پناه گرفته است چنان که گویی سازمان ملل متحد مرزبین عدالت وبی عدالتی است .  عده بسیاری خارج از سازمان ملل جنایات رژیم ایران رادر اینادامه