Post Tagged with: "خامنه ای"

برملا شدن گوشه ای دیگر از غارت بیت المال توسط رهبر رژیم

برملا شدن گوشه ای دیگر از غارت بیت المال توسط رهبر رژیم

اخبار مارس 20, 2014 ساعت 12:15

در ادامه تهاجمات عليه باند ولایت فقیه رژیم، رفسنجانی ولی فقیه و باندش را به عنوان یک جریان افراطی به شدت مورد حمله قرار داد و گوشه ای از فساد آنها را برملا کرد. رفسنجانی طی یک مصاحبه که در روزنامه دولتی ايران منتشر شده، فاش کرد: رئيس گمرک چيزهايیادامه