Post Tagged with: "دموکراسی"

مجتبی قطبی
28 11 2019

سخن روز: جنگ کفتارها نشانه اوضاع شکننده رژیم آخوندی

دیدگاها, سخن روز آوریل 5, 2021 ساعت 17:58

صدای خُرخُر حنجره، کف کردن دهان و بالا آورن خون مسئولین رده­ های مختلف رژیم، نشان از آن دارد که هرروز که میگذرد و به انتخابات فرمایش رئیس جمهوری نزدیکتر می شویم، حلقه طناب دار سرنگونی هم به گردن رژیم آخوندی تنگتر میشود و از آن گریزی نمی ­بینند. افشاگری ناخواسته محمودادامه

جمشید پیمان: “آری به جمهوری دموکراتیک”، در نگاه من!

جمشید پیمان: “آری به جمهوری دموکراتیک”، در نگاه من!

دیدگاها آوریل 1, 2021 ساعت 18:24

در آخرین نشست رسمی شورای ملی مقاومت ، این شعار بنیادی طرح و به گونه‌ای گسترده  پخش شده است:  « آری به جمهوری دموکراتیک»! این سامانه ی فرمان‌روایی( نظام حاکمیت) دارای چه ویژگی های بنیادی  است؟ 1 ـــ مبتنی بر اراده و تصمیم همه‌ی شهروندان کشور است. این اراده وادامه