Post Tagged with: "ردصلاحیت"

مجلس ارتجاع چهارمین وزیر علوم پیشنهادی آخوند روحانی را نیز رد صلاحیت کرد

مجلس ارتجاع چهارمین وزیر علوم پیشنهادی آخوند روحانی را نیز رد صلاحیت کرد

اخبار, ایران نوامبر 18, 2014 ساعت 15:16

مجلس ارتجاع در جلسه علنی امروز، در یک رو در روئی اشکار با باند اخوند روحانی، صلاحیت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آخوند روحانی برای وزارت علوم را رد کرد و به این ترتیب یک ضربه دیگر به آخوند روحانی وارد کردند. به این ترتیب، وی چهارمین وزیر علومادامه