Post Tagged with: "روحانی"

سخن روز – نگرانی رفسنجانی از گفتن حقایق به مردم

سخن روز – نگرانی رفسنجانی از گفتن حقایق به مردم

دیدگاها, سخن روز دسامبر 16, 2014 ساعت 18:43

نظام وحشت زده ولی فقیه که خود را نماینده خدا بر روی زمین و به قول هاشمی رفسنجانی یکی از “دموکراتیک‌ترین” رژیمها در دنیا می داند، اکنون وحشت زده از چشم انداز سرنگونی اعتراف میکند که از ترس شورش مردم، ازگفتن حقایق به مردم از روی تدبیر (شیادی) خودداری میکند.ادامه

سخن روز – ادامه خط صدور  سوریه در عراق

سخن روز – ادامه خط صدور سوریه در عراق

اخبار, ایران ژوئن 18, 2014 ساعت 14:42

رژیم جنایت پیشه ایران در عراق همان راهی را میرود که  تا کنون در سوریه رفته است. در پی پیشروی‌های اخیر مردم بپاخواسته، انقلابیون عراق و نیز گروه داعش در عراق، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه ۲۸ خرداد هشدار داد که ایران برای حفاظت از اماکن مقدس شیعیانادامه