Post Tagged with: "روز دانشجو"

ایران: اعتراضات در روز دانشجو با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»

ایران: اعتراضات در روز دانشجو با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»

روز یکشنبه دانشجویان شهرهای مختلف کشور به‌مناسبت 16آذر، روز دانشجو در ایران، تجمعهای اعتراضی برپا کردند. در تهران رژیم آخوندی در هراس از اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران ، برنامه از پیش اعلام شده آخوند روحانی در این دانشگاه را لغو کرد. این برنامه در دانشگاه علوم پزشکی ایران درادامه

استقلال, آزادی, جمهوری ایرانی, شعار دانشجویان هنگام سخنرانی روحانی در۱۶آذر

استقلال, آزادی, جمهوری ایرانی, شعار دانشجویان هنگام سخنرانی روحانی در۱۶آذر

اخبار دسامبر 7, 2014 ساعت 19:41

امروز 16آذر هنگام حضور آخوند روحانی در دانشگاه علوم پزشکی، جمعی از دانشجویان معترض دیواره امنیتی را شکستند و شعارهای ضدحکومتی سر دادند. آنها از جمله شعار می‌دادند: استقلال و آزادی جمهوری ایرانی. قابل ذکر است که ورود روحانی به دانشگاه علوم پزشکی در میان تدابیر شدید امنیتی، کشمکشهای باندیادامه

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد جنوب تهران به مناسبت 16 آذر – روز دانشجو

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد جنوب تهران به مناسبت 16 آذر – روز دانشجو

اخبار, اعتراضات مردمی, ایران, حقوق بشر نوامبر 30, 2014 ساعت 15:17

دانشجویان دانشگاه آزاد جنوب تهران طی فراخوانی دانشجویان سراسر کشور را به برگزاری هر چه شکوهمندتر  16آذر دعوت کردند. متن اطلاعیه این دانشجویان به‌شرح زیر است: «امسال در شرایطی 16آذر را گرامی می‌داریم که دایره اعمال سرکوب و محدودیتها بر علیه دانشجویان توسط حراست دانشگاه و مزدوران گماشته بیش ازادامه