Post Tagged with: "روز زن"

افسانه اسکوئی

افسانه اسکوئی: تابوی زن بودن ازتولد تا مرگ…

دیدگاها مارس 2, 2015 ساعت 22:21

بشر امروزی با نگاهی به گذ شته و باز نگر ی به آیین ها و رفتارهای خود احساس خجالت و جهالت می کند. کشتن اطفال با هرجنسیت و دین و آیینی در کشورهای مختلف، یکی از آن هاست . بشر پیشترفته امروزی می تواند در این زمینه به خودش ببالدادامه

فیماه ف

گزارشی از مراسمی به مناسبت روزجهانی زن در استکهلم، سوئد

اخبار, فعالیتها مارس 2, 2015 ساعت 06:06

عصر روز یکشنبه، اول مارس 2015،  جلسه ای به دعوت جامعه زنان ایرانی در استکلهم، از زیر مجموعه انجمن های اتحاد انجمن ها برای ایران ازاد،  و در مجتمع فرهنگی Tensta, به مناسبت روزجهانی زن برگزارشد. در ابتدای این مراسم  مسئول جامعه زنان ایرانی در سوئد خانم سعیده مستوفیان بهادامه