Post Tagged with: "زندانی سیاسی"

ایران: اعتراضات در روز دانشجو با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»

ایران: اعتراضات در روز دانشجو با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»

روز یکشنبه دانشجویان شهرهای مختلف کشور به‌مناسبت 16آذر، روز دانشجو در ایران، تجمعهای اعتراضی برپا کردند. در تهران رژیم آخوندی در هراس از اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران ، برنامه از پیش اعلام شده آخوند روحانی در این دانشگاه را لغو کرد. این برنامه در دانشگاه علوم پزشکی ایران درادامه