Post Tagged with: "شعر"

حمید اسدیان – برای اين ترانه بيدار بايد زيست

حمید اسدیان – برای اين ترانه بيدار بايد زيست

دیدگاها دسامبر 1, 2013 ساعت 04:12

برای این ترانه بیدار باید زیست برای قهرمانان اعتصاب غذا  از قزلحصار تا لیبرتی و کشورهای مختلف جهان با شال سپید ابر و چشمانی پر از باران، در آسمانی که خورشیدش پنهان است. این انبوه بغض، ستارگان بی نام اند که دانه دانه می سوزند. در سکوت بی مروت اربابانادامه