Post Tagged with: "شورش"

کلیپی استثنائی از شورش زندانیان قزلحصار

کلیپی استثنائی از شورش زندانیان قزلحصار

ویدئو کلیپ آگوست 27, 2014 ساعت 12:40

خبرگزاری هراناویدیویی کلیپی نادر از شورش زندانیان معترض در ۲۶ مردادماه سال جاری بر علیه اجرای احکام اعدام در واحد دو زندان قزلحصارکه با کشته و زخمی شدن تعداد نامعلومی از زندانیان معترض پایان یافت را منتشر کرده است که شما میتوانید در صورت تمایل ان را دانلود کنید. کلیکادامه