Post Tagged with: "شکنجه"

هشدار به هموطنان پناهجو درباره همکار محمدجواد لاریجانی در سوئد

هشدار به هموطنان پناهجو درباره همکار محمدجواد لاریجانی در سوئد

دیدگاها آگوست 12, 2014 ساعت 10:50

در نتیجه بیش از سی سال حکومت ننگین آخوندها بر کشور ما، هزاران هزار نفر زندانی شده اند، شکنجه شده اند و اعدام شده اند. هرروز جوانان ایرانی برای فرار از سرکوب و شکنجه و اعدام مجبور به ترک ایران و پناهجویی در کشورهای دیگر میشوند. در همه کشورهای اروپایی،ادامه