Post Tagged with: "غنچه قوامی"

غنچه قوامی در پی فشارهای بین‌المللی آزاد شد

غنچه قوامی در پی فشارهای بین‌المللی آزاد شد

اخبار, ایران, حقوق بشر نوامبر 23, 2014 ساعت 20:15

بر طبق گزارش رسیده غنچه قوامی، شهروند ایرانی-بریتانیایی که نزدیک به پنج ماه در ایران زندانی بود، با پرداخت مبلغ  صد میلیون تومان به عنوان وصیقه ازاد شده است. صاحبنظران معتقدند که ازادی وی بر اثر فشارهای بینالمللی به رژیم حاکم بر ایران صورت است.. روز گذشته سوسن مشتاقیان، مادرادامه

غنچه قوامی به اعتصاب غذای خشک دست زد

غنچه قوامی به اعتصاب غذای خشک دست زد

اخبار نوامبر 4, 2014 ساعت 15:05

خانم سوسن مشتاقیان، مادر غنچه قوامی روز دوشنبه ۱۲ آبان (۳ نوامبر) گفته است که دخترش از دیروز در اعتراض به ابهام در وضعیت پرونده اش به اعتصاب غذای خشک کرده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل غنچه قوامی، دو روز پیش گفته بود که قاضی پرونده موکلش، حکمی را بهادامه