Post Tagged with: "فاز پایانی حیات رژیم"

امیر کارگر: “فاز پایانی حیات رژیم”

امیر کارگر: “فاز پایانی حیات رژیم”

دیدگاها سپتامبر 24, 2022 ساعت 10:24

هر چقدر که مبارزه رادیکال تر می شود, نقش و نام سمبل ها و رهبران و سازمان‌های انقلابی و آزادیخواه و آرم و پرچم رسم و راهشان برجسته تر و دیدنی تر می گردد. دقیقا در همین زمان است که دیکتاتور و دشمن ضد بشری و مزدورانشان تحت نام “اتحاد”ادامه