Post Tagged with: "فراخوان"

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد جنوب تهران به مناسبت 16 آذر – روز دانشجو

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد جنوب تهران به مناسبت 16 آذر – روز دانشجو

اخبار, اعتراضات مردمی, ایران, حقوق بشر نوامبر 30, 2014 ساعت 15:17

دانشجویان دانشگاه آزاد جنوب تهران طی فراخوانی دانشجویان سراسر کشور را به برگزاری هر چه شکوهمندتر  16آذر دعوت کردند. متن اطلاعیه این دانشجویان به‌شرح زیر است: «امسال در شرایطی 16آذر را گرامی می‌داریم که دایره اعمال سرکوب و محدودیتها بر علیه دانشجویان توسط حراست دانشگاه و مزدوران گماشته بیش ازادامه