Post Tagged with: "لغو"

روزنامه افتون بلادت: دیدار تیم سوئد با ایران را لغو کنید

روزنامه افتون بلادت: دیدار تیم سوئد با ایران را لغو کنید

اخبار, مربوط به سوئد نوامبر 5, 2014 ساعت 15:16

دیروز رسانه های سوئد گزارش دادند که دو تیم ایران و سوئد قرار است یازده فروردین 1394 برابر هم به میدان بروند. روزنامه aftonbladet در گزارشی در شبکه اینترنتی به بررسی جنبه‌های این دیدار پرداخته و معتقد است سوئد نباید با ایران دیدار دوستانه برگزار کند و این دیدار بایدادامه