Post Tagged with: "مالمو، اکسیون"

اکسیون در حمایت ساکنین لیبرتی در مالمو

اکسیون در حمایت ساکنین لیبرتی در مالمو

اخبار ژانویه 25, 2015 ساعت 02:03

امروز شنبه 23 ژانویه 2015، جمعی از هواداران مقاومت در شهر مالمو سوئد,علیرغم هوای بسیار سرد یک اکسیون در حمایت از دلاوران لیبرتی از ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۴:۰۰بعد از ظهر برگزار کردند. تجمع کنندگاندر این اکسیون جنایات رژیم خاکم در ایران و نیز موقعیت مجاهدین در زندان لیبرتی و جنایات دولتادامه