Post Tagged with: "معلمین، تحصن، ایران"

تحصن سراسری معلمان درایران

تحصن سراسری معلمان درایران

اخبار, اعتراضات مردمی فوریه 22, 2015 ساعت 18:01

بنابر گزارشهای دریافتی امروز، یکشنبه سوم اسفند، معلمان سراسر کشور در اقدامی هماهنگ در راستای تحصن ماه گذشته،به تحصنهای خود ادامه داده از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند. این گزارشها میافزاید که این تحصن جمعی در نتیجه هماهنگی های صورت گرفته از طریق شبکه های مجازی انجام شده است.  ادامه