Post Tagged with: "نوری"

پخش زنده ۴۲مین جلسه دادگاه جلاد نوری (دفاعیه)

پخش زنده ۴۲مین جلسه دادگاه جلاد نوری (دفاعیه)

دادگاه جلاد نوری نوامبر 23, 2021 ساعت 11:16

امروز سه شنبه 23 نوامبر در ادامه محاکمه جلاد حمید نوری 42مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاه استکهلم برگزار می شود، “متهم” از خود دفاع میکند. رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند. گوش کنید بسیاری از ایرانیان و هواداران سازمانادامه