Post Tagged with: "نیروی انتظامی"

یک جوان در خاش با گلوله مستقیم نیروی انتظامی کشته شد

یک جوان در خاش با گلوله مستقیم نیروی انتظامی کشته شد

اخبار نوامبر 23, 2014 ساعت 10:22

بنا به اطلاع رسیده، روز چهارشنبه یک جوان در خاش در اثر شلیک مستقیم نیروی انتظامی به ناحیه سر وی کشته شد. بر اساس این گزارش فردی که محمد ریگی نام داشت و به فرامرز معروف بود روز چهارشنبه ۲۸ آبان در حال انجام کارهای روزمره در یکی از خیابان‌هایادامه