Post Tagged with: "یک سال حبس"

غنچه قوامی به اعتصاب غذای خشک دست زد

غنچه قوامی به اعتصاب غذای خشک دست زد

اخبار نوامبر 4, 2014 ساعت 15:05

خانم سوسن مشتاقیان، مادر غنچه قوامی روز دوشنبه ۱۲ آبان (۳ نوامبر) گفته است که دخترش از دیروز در اعتراض به ابهام در وضعیت پرونده اش به اعتصاب غذای خشک کرده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل غنچه قوامی، دو روز پیش گفته بود که قاضی پرونده موکلش، حکمی را بهادامه