Post Tagged with: "ht"

اعدام حد اقل 32 نفر در طی دو هفته در ایران

اعدام حد اقل 32 نفر در طی دو هفته در ایران

اخبار, حقوق بشر آوریل 23, 2014 ساعت 19:47

بر اساس اطلاعات جمع اوری شده از طرف اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، در طی دو هفته گذشته حد اقل 30 نفر بدست دژخیمان حاکم بر ایران اعدام شده اند. سحرگاه روزسه شنبه دوم اردیبهشت ۵ زندانی متهم به قتل در محوطه زندان رجایی شهرکرج از طریق چوبه دار اعدامادامه