دعوت بان کی‌مون از ایران کنفرانس صلح سوریه را تهدید میکند

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل گفته است که از ایران دعوت به عمل اورده تا در نشست صلح سوریه که در روز جهارشنبه در ژنو اغاز خواهد شد، شرکت کند.

اکنون این موضوع مورد اعتراض ائتلاف ملی سوریه که روز شنبه  اعلام داشته بود در کنفرانس شرکت خواهد کرد تهدید کرده است که اگر مون دعوت خود از ایران را پس نگیرد، انها از شرکت در این نشست خودداری خواهند کرد.

امریکا نیز ناخشنودی خود را از این عمل بانکی مون اعلام داشته و از وی خواسته است این دعوت را پس بگیرد.

یک سخگوی امریکا، جن پساکی، گفت که اگر ایران کنفرانس صلح ژنو 2 را رسما به رسمیت نشناسد، نباید در این کنفرانس شرکت کند.

اما بانکی مون میگوید که اکنو ن ایران از خواسته های کنفرانس ژنو پشتیبانی میکند.

بانگی مون به رویترز گفته است که او و جواد ظریف وزیر خارجه رژیم متفق القول هستند که «هدف نشست باید تشکیل دولتی انتقالی با رضایت طرفین و قدرت کامل اجرایی باشد».