یک بسیجی فضول در شیراز بشدت کتک خورد

basiji

عکس از ارشیو

سایت دانشجو ( متعلق به بسیج) اعلام کرد که در شیراز یک دانشجوی بسیجی آمر به معروف و ناهی (فضول) از منکر توسط چند نفر بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
به گزارش همین سایت شدت جراحات در حدی بوده است که بخش های زیادی از صورت این بسیجی در بیمارستان نمازی شیراز بخیه خورده است.
لازم به ذکر است که بدلیل نفرت عمومی از عناصر بسیجی شرایط مشابه این مورد در سراسر ایران به شکل روزانه اتفاق می افتد.

به اینجا مراجعه کنید

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...