اعتصاب بیش از ۱۸۰۰ زندانی محکوم به اعدام وارد ششمین روز خود شد

اعتصاب بیش از ۱۸۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزل‌حصار همچنان ادامه دارد.

بنا بر گزارش دریافتی از فعالان حقوق بشر در ایران ،زندانیان سالنهای واحد ۲ زندان قزل‌حصار از تاریخ دوشنبه ۴ آذر ماه و در پی انتقال ۱۱ زندانی محکوم به مرگ به سلول انفرادی جهت اجرای حکم دست به اعتصاب غذا زدند.

یکی از زندانیان قزل‌حصار به گزارشگر هرانا گفت: «اعتصاب غذای محکومین به اعدام همچنان ادامه دارد و زندانیان خواهان رسیدگی مجدد به پرونده‌هایشان هستند.»

وی در ادامه گفت: «چند سالن دیگراز واحد ۲ نیز به اعتصاب غذا پیوسته‌اند و خواست همه زندانیان بررسی مجدد حکم اعدامشان می‌باشد.»

این گزارش همچنین میافزاید که اعتصاب غذای زندانیان عقیدتی محکوم به اعدام زندان قزل‌حصار وارد ۲۷ مین روز از اعتصاب غذای خود شدند.

لازم به ذکر است که حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سیدهادی حسینی از روز دوشنبه ۱۳ آبان ماه در اعتراض به مسائل صنفی و حکم اعدام که برایشان صادر شده، دست به اعتصاب غذا زدند.