اقرار رژیم به بستن کافه و رستورانها و فضای تفریحی مردم در شهر شیراز به بهانه بدحجابی شد

در پی مقاومت مردم قهرمان ایران، بخصوص در شهر شیراز، رژیم مجبور به عقب نشینی شد و اذعان کرد که نباید موضوعاتی که در. کف جامعه وجود دارد با ابزار امنیتی و قهریه برخورد کنیم.!!!! استفاده از این ابزار باید. اخرین راه حل باشد.!!!! این بیچاره خبر ندارد که اخرین مرحله رژیم است و فرصت دیگری نیست.


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی رژیم در استانداری فارس با اشاره به رویکرد مسئولان استان فارس و شیراز نسبت به بسته شدن برخی فضاهای فرهنگی و تفریحی جامعه مانند تعطیلی کافه ها و ….. گفت: بخش های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی فرهنگی و …باید به نحوی اقداماتشان را انجام دهند که موضوع به سمت امنیتی پیش نرود.

وی ادامه داد: فضای عفاف و حجاب در شهر شیراز در بخش های زیادی دچار آسیب شده .مسئولان مربوط هیچ دخالتی در باره پوشش افراد در ملک شخصی و … ندارند، متاسفانه رخ دادن اتفاقاتی مانند نوجوانان اسکیت باز سبب سوء استفاده بیگانگان قرار گرفت که به تبع آن به آبروی شهر شیراز شهر علم، ادب، فهم … خدشه وارد شد.

محبی پور در یک عقب نشینی کامل گفت: کافه های بسته شده بدلیل این است که بعضی از کافی شاپ ها قوانین و مقررات حوزه حجاب و عفاف را رعایت نمی کردند، در هر حال فعالیت کافه های تعطیل شده با اخذ تعهدات لازم در یک چارچوب مشخص بازگشایی می شوند.!!!!!ایلنا