بخوانید و بخندید، نماینده مجلس رژیم: از ایران رهاتر و برهنه تر در دنیا جایی را سراغ دارید؟

این دایناسور بیچاره حسابی قاطی کرده است و میگوید: غربی ها میایند اینجا و میگویند فکر میکنیم داریم در اروپا قدم میزنیم.!!!! وی در مصاحبه با خبرنگار مطبوعات رژیم میگوید:

«شما به جای حمایت از قانون و کمک به آن، می آیید می گویید مردم گرسنه اند. آن یکی می گوید پابرهنه گان را رها کردید و به سر برهنه گان چسبیدید؟ آن دیگری چیز دیگری می گوید. با جنجال سیاسی و هوچی بازی، باورها و ارزش ها را یکی پس از دیگری درنوردیدید.»  

نماینده رژیم از رفسنجان: « از ایران رهاتر و برهنه تر جایی سراغ » ندارد. از نظر او قانون دائم زیرپا گذاشته می شود و خبرنگاران با سوالاتی که مطرح می کنند دائم مردم را می ترسانند. زیرا در کشور ۸۰ میلیون نفری کسی به کسی تذکری داده، و خبرنگاران فقط همان یک مورد را به مابقی جامعه تعمیم داده اند.

وی ادامه میدهد: ایران کشوری است که هنجارشکنی و قانون شکنی در آن پر است، اصلا نمی گویم پوشش و حجاب اسلامی در آن هست یا نیست. این قانون حجاب اجرا می شود یا نمی شود؟ شما لباس ملی یا هویت یا لباس ایرانی یا اسلامی دارید؟ نه! هیچی در کشور نیست و باز هم می گویید چرا گشت ارشاد داریم. این چه سوالی است؟ شما باید سوال کنید ما چه پوششی داریم. یعنی هند، افغانستان، چین و حتی اروپا پوشش دارد. ما نباید پوشش ایرانی داشته باشیم؟

تنها لباس ملی ما چادرمان است که آن را هم حذف کردید. ما نباید هویت ، پوشش و لباس ملی داشته باشیم؟ قانون چه می گوید؟ اگر قانون هست، باید قانون شکنان تبرئه شوند یا کسانی که می خواهند قانون را رعایت کنند؟

جالب است کسانی که پوشش اسلامی را می خواهند رعایت کنند امروز مورد حمله قرار می گیرند و امنیت ندارند. ببینید اروپا یک باغ وحش منظم است. هر کس از این قانونی که گذاشته تخلف کند، از خدمات اجتماعی محروم می شود. اما در ایران، درباره مد و پوشش قانون گذاشته اید. به جای این که از قانون دفاع کنید از قانون شکنان دفاع می کنید.

کشوری که در آن قانون نباشد سنگ روی سنگ بند نمی شود. شما به جای حمایت از قانون و کمک به آن، می آیید می گویید مردم گرسنه اند. آن یکی می گوید پابرهنه گان را رها کردید و به سر برهنه گان چسبیدید؟ آن دیگری چیز دیگری می گوید. با جنجال سیاسی و هوچی بازی، باورها و ارزش ها را یکی پس از دیگری درنوردیدید. امروز در کشور هیچ گونه حد و مرز و حریمی نه در پوشش، نه در فضای مجازی، نه در باورها نمانده است.

شما خبرنگارها می گویید تا معیشت مردم مساله است به چیز دیگری گیر ندهیم ، خواب این شد منطق . این سوالات به نظرم رها سازی اصول و گیر دادن به فروع است.

شما بروید پل طبیعت و ونک را ببینید. لواسانات را ببینید. شما اصلا در جامعه نیستید. شما در جامعه اصلا پوششی می بینید؟ غربی ها اینجا می آیند و می گویند فکر می کنیم داریم در اروپا قدم می زنیم. برهنگی جامعه را گرفته است. حالا می پرسید درباره برخورد تند چه نظری دارید؟ خبر آنلاین