دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر کردستان: تمامی زنان بدحجاب و بی حجاب را از ادارات اخراج کنید!!!!

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر رژیم در کردستان گفت: همه دستگاه های دولتی موظفند تمام افرادی که بی حجاب یا بد حجاب هستند از مجموعه خود خارج کنند. 

محمود الله مرادی روز شنبه در پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان بانه با موضوع طرح جامع حجاب و عفاف و تشکیل قرارگاه ۲۱ تیر گفت: علمای دینی بحث امر به معروف و نهی از منکر را با هدف اهمیت رعایت حجاب در مساجد شروع کنند و تلاش کنند که بی حجابی به عنوان یک منکر برای مردم محرز شود.

الله مرادی با اشاره به حرفهای خامنه ای درمانده گفت: خامنه ای در سال ۱۳۷۲ فریاد زدند که دشمن تهاجم فرهنگی بر علیه ملت ایران آغاز کرده که خیلی ها باور نکردند بعد از مدتی دشمن بحث بی حجابی را به عنوان جنگ همه جانبه آغاز کرد. اکنون دشمن یک جنگ ترکیبی همه جانبه را بر علیه کشور آغاز کرده که در این جنگ ترکیبی از بین بردن اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی، فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: جهموری اسلامی بر اساس اعتقادات دینی بنا شد که حجاب اسلامی یکی از آنها است.

این مسوول با بیان اینکه دشمن همه اعتقادات مسلمانان را مورد هجمه قرار داده، یاد آور شد: بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب کسانی که به اعتقادات اهل سنت توهین کنند شیعه انگلیسی هستند و کسانی که به اعتقادات اهل تشیع توهین کنند دشمن دین و اسلام اند که اهداف جریانات منحرف را دنبال می کنند. ایرنا