زنان ایران هرگز تسلیم اخوندها و مزدورانشان نشده و نمیشوند

از یک طرف خامنه ای درمانده میگوید اتش به اختیار باشید و حجاب را در جامعه برقرار کنید و از طرفی هم میگوید جامعه را دو قطبی نکنید!!!!! منظورش این است که وقتی حمله میکند و دستگیر میکند طرف مقابل هیچ کاری نکند و ساکت باشد و قبول کند تا اختلافی پیش نیاید و جامعه دو قطبی نشود!!!! اینهم شیوه فهم ولی فقیه ارتجاع . اما کور خوانده است.

این بیچاره خبر ندارد که روشهای اجبار و سرکوب همیشه مقاومت را بدنبال دارد. در دنیای ازاد امروز، اگر هر روز هم یک گشت درست کنند بازهم موفق نخواهند شد و پیشینیان اینها همان رضا شاه قلدر درهر کوی و برزن یک ژاندارم گذاشته بود که تا هر زنی که باحجاب بیرون میاید دستگیر و حجاب انرا بردارد که موفق نشد و حالا خامنه ای درمانده در سراشیب سرنگونی هر روز گشتی راه میاندازد تا ارزوهای طالبانی خود را به جامعه تحمیل. کند که البته نخواهد توانست و زنان ایران هم همصدا فریاد میزنند “ما زن و مرد جنگیم….. بجنگ تا بجنگیم”

روز گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید که در آن دو گروه از زنان ایرانی در یکی از اتوبوس‌های در شهر تهران بر سر حجاب به نزاع و درگیری با هم پرداخته و صحنه‌های عجیبی را رقم زدند.

صحنه‌هایی که نشان می‌داد، کار را به جایی رسیده که مردم در کف خیابان، رودروی جاسوسان و حاکمان جنایتکار رژیم میایستند و میگویند نه، عقاید شما را قبول نداریم و نمیخواهیم و برای ان میجنگیم.

اش انقدر شور شده است که کارشناس زن رژیم هم وارد معرکه میشود و میگوید:” ایجاد دو‌قطبی فعلی در‌خصوص حجاب در ادامه جامعه را با شکاف‌های عمیقی مواجه می‌کند که جز ویرانگری و رادیکالیسم، نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت. متاسفانه مساله حجاب در جامعه ایرانی به یک کلاف سر در گم بدل شده است. بنا به دلایل گوناگون مساله حجاب در ایران به یک مساله سیاسی بدل شده است که تصمیم‌گیری عاقلانه درخصوص آن را دشوار می‌کند. یک نوع حجاب خاص (چادر مشکی و…) در ایران به یک نماد بدل شده تا از طریق آن اسلامی بودن جامعه ایران نمایان شود. در واقع تمایز ایران با سایر کشور‌های اسلامی و غیر اسلامی به این نوع پوشش مرتبط شده و مسوولان کشور گمان می‌کنند هر نوع تغییر در این وضعیت، به معنای تغییر در کل ساختار سیاسی است.”!!!!!

وی ادامه میدهد: واقعیت‌های اجتماعی و تجربه‌های سیاسی و تاریخی همه جوامع نشان می‌دهد از طریق اجبار، دستور و بخشنامه نمی‌توان یک گزاره فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی را نهادینه کرد. شما ببینید در همین هفته که با عنوان هفته عفاف و حجاب، نام گرفته، کدام بحث قوی و علمی با حضور طرف‌های موافق و مخالف در صدا و سیما، محیط‌های دانشگاهی و رسانه‌ای شکل گرفته است. یکسری محتوای غیرعلمی و سطحی با صرف هزینه‌های میلیاردی ترویج می‌شود، بدون اینکه موضوع از منظر علمی و آکادمیک بررسی شود.”!!!!! افتاب نیوز